Artróza je jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění kloubů u nás. Jedná se o stav, způsobený opotřebováním a stárnutím kloubů. Ve velké míře ho určuje věk, životní styl, způsob, jakým s klouby během života zacházíme. Nadváha nebo obezita, jednostranné a dlouhodobé zatěžování kloubů (např. určitým sportem, zaměstnáním), nevhodná obuv, špatné držení těla nebo i dědičnost, to všechno jsou faktory, mající vliv na rozvoj onemocnění.  Artróza může vzniknout i jako důsledek úrazu, některých jiných chorob nebo kloubního zánětu.

Vznik není náhlý, jedná se o postupné rozvíjení onemocnění, někdy v řádu mnoha let. Opotřebení kloubní chrupavky je postupné, každodenní, její regenerační schopnost není nevyčerpatelná, navíc se významně snižuje i věkem (po 40. roce života začíná míra schopnosti regenerace chrupavky klesat). Vrstva chrupavky se postupně zmenšuje, kost ztrácí svou ochrannou chrupavčitou vrstvu, dochází k výraznějšímu tření, odlamování zbytků chrupavky, poškozování okolní tkáně. To vše je spojeno se zvýšenou bolestivostí, pohybovou ztuhlostí (po ránu, po delším sezení), po „rozhýbání“ bolest ustupuje. Rozvojem artrózy ale dochází ke zvýšené bolestivosti nejen při pohybu, ale i v klidu a v noci. To už je signálem velkého opotřebení a pokročilého stadia onemocnění. Přidávají se otoky, praskání v kloubech, deformace kostí a postupné znemožnění pohybu. Většinou dochází k postižení velkých kloubů, ale objevit se může i artróza páteře, ramene či malých kloubů. Podle rozsahu postižení se dělí na čtyři stupně, přičemž 4. stupeň se většinou řeší výměnou kloubu.

Léčba je dlouhodobá, vyžaduje spolupráci pacienta a v podstatě zpomaluje nebo zastavuje zhoršování poškození kloubu, zmírňuje bolestivost a zachovává pohyblivost kloubů. Důležitá jsou rovněž režimová opatření. Je nutné omezit nevhodnou zátěž (sportovní apod.) a přejít na aktivity, které posilují potřebné svalstvo, aniž by ve zvýšené míře zatěžovaly klouby. Sem můžeme zahrnout jízdu na kole, rotopedu, chůzi po rovině, běh na lyžích, jogu nebo pilates. Nevhodný je tenis, basket, všechny aktivity, spojené se skoky, dřepy, běhání po tvrdém povrchu. Důležitou roli hraje i udržení normální hmotnosti, ale i fyzioterapie, např. rehabilitace, aplikace tepla, vodoléčba, magnetoléčba a další.

Co se týče medikamentózní léčby, tak v počátečních stupních je vhodné podávat preparáty pro kloubní výživu, především na bázi glukosamin sulfátu, kolagenu a chondroitin sulfátu. Účinek se projevuje při delším podávání, nejlépe 4-8 týdnů, a přetrvává po vysazení 2-3 měsíce. Ve vyšších stadiích lze podávat i injekčně do kloubu kyselinu hyaluronovou, event. proti zánětlivé léky. Bolest tlumíme analgetiky nebo nesteroidními antirevmatiky. Pozor ale na možné nevhodné kombinace v případě užívání jiných léčiv a na nežádoucí účinky při dlouhodobé terapii.

Mezi preventivní opatření můžeme zahrnout vhodnou pravidelnou fyzickou aktivitu, regulaci tělesné hmotnosti, správnou skladbu jídelníčku, vhodnou obuv a u rizikových skupin rovněž užívání chondroprotektiv. Takže pokud patříte k výkonnostním sportovcům, lidem s jednostrannou zátěží kloubů, trpíte  nadváhou, je vám nad 45let či jste diabetici, po úrazu nebo zánětlivém onemocnění kloubu nebo užíváte dlouhodobě kortikoidy, určitě se nad tím zamyslete. Zdraví vašich kloubů za to stojí!